Maurice van Mourik, Architect, bouwkundige
Architect - opleiding: TU Delft
Ontwerper, met speciale aandacht voor milieuvriendelijke bouwmaterialen en inpassing van het ontwerp in de stedelijke context en landschap.

Adres: Karel Doormanlaan 14, 2111 XD Aerdenhout (gemeente Bloemendaal)
KvK:
Architectenregister:

Wat mij inspireert:

Een bekend citaat van Winston Churchill :  Wij vormen onze gebouwen; daarna vormen zij ons.

Dit  citaat houdt in, dat ieder gebouw of stedelijk ontwerp met een bepaalde intentie is ontworpen v.w.b. gebruiks- en historische waarde en herkenbaarheid . De architect speelt hierin dus een belangrijke rol bij de totstandkoming van een de gebouwde omgeving.   

Bij de totstandkoming van het ontwerp streef ik als architect daarom naar een efficiënt en doelmatig ontwerp, wordt er veel aandacht besteed aan kosten, vormgeving en rekening gehouden met bouwregelgeving en uitvoerbaarheid.

Verder zorgen wij voor de  communicatie met de overheid, welstand en het definitief  verlenen van de bouwvergunning.

Een belangrijke taak voor de architect is het projectmanagement, waarbij de esthetische kwaliteiten van het ontwerp bewaakt worden.

 

Transformatie oudere gebouwen

Restauratie , transformatie van oudere gebouwen. Vaak zijn deze gebouwen weer te transformeren naar de modernste inzichten met behoud van de historische waarden. Herbestemmen van een oud gebouw levert extra identiteit op en geeft de moderne tijd een extra dimensie dankzij het gevoel van verbondenheid met het verleden. De architect moet zich dan goed kunnen inleven in het verleden en een verbinding weten te maken met de hedendaagse tijd.

 

Moderne appartementsgebouwen

Bij moderne appartementsgebouwen wordt naar eigentijdse architectuur gestreefd met als eindresultaat een karakteristiek gebouw en geen anoniem flatgebouw, waarbij ook rekening is gehouden met de stedenbouwkundige omgeving, parken, uitzicht, speelgelegenheid voor de kinderen, recreatieve voorzieningen,  etc.  
 

Grondgebonden woningen en twee onder één kap woningen

De voordelen hiervan zijn een aanzienlijke besparing in bouw- en grondkosten, terwijl het toch het toch plezierig wonen is. Bovendien is voor de bewoners de identiteit van groot belang, omdat men kan zien, waar men woont. Dus geen anonieme woonbuurt.

Villa’s en woonboerderijen

Bij villa’s en woonboerderijen komen het meest tegemoet aan de individuele woonwensen en smaak van de opdrachtgever en zijn het meest uniek.  Het vereist een intensieve dialoog tussen architect en opdrachtgever.

Restauraties

Hierbij is het hoofddoel, het behoud van de authenticiteit van het gebouw of stedelijke omgeving. Er zal gezocht worden naar oplossingen, die passen in de moderne tijd en toch het karakter, de bouwconstructies en technieken  van het bestaande gebouw zoveel mogelijk tot zijn recht laat komen. Dit vergt een zorgvuldige afweging van mogelijkheden en het sluiten van compromissen.

Buitenplaatsen

Belangrijke kenmerken  zijn dikwijls, de park- of tuinaanleg en de zichtlijnen. De eenheid tussen parkaanleg en het gebouw is één van de belangrijke karakteristieken, maar dikwijls ook de restauratieve aspecten. Ook hier zal weer gezocht worden naar eigentijdse oplossingen, waarbij de bruikbaarheid afgewogen moet worden tegen het verleden, met het streven de oude constructies, het interieur en bouwmaterialen zoveel mogelijk te behouden.